Artikler

Hvad er et generationsskifte i en virksomhed?

Hvordan en advokat kan støtte et generationsskifte i virksomheden

Holdningen til advokater og generationsskifte i virksomheder har ændret sig over tid.
De nye generationer finder det nødvendigt med en advokat i processen når de er med i et generationsskifte af virksomhed. Det peger flere undersøgelser på.

At skulle overtage den fædrene gård, fars håndværkerfirma eller mors kommunikationsvirksomhed kan være en overvældende proces i sig selv. Hvis man samtidig ikke er sikker i sin sag i forhold til det juridiske, kan det være en ekstra stor mundfuld.

Med en specialiseret advokat ved sin side, kan man som arvtager til virksomheden, føle sig væsentlig mere tryg når generationsskiftet sker.

Foreslåede behov for generationsskifte

Ifølge flere undersøgelser står mange danske virksomheder som er drevet af et stort antal ejere over for generationsskifte. Tusindvis af danske små og mellemstore virksomheder står i den situation, at de bør gennemgå generationsskifte i de kommende år, hvis de skal videreføre deres kapital, tilegnede viden, kompetencer og kvalificerede medarbejdere. Til det sidste skal tilføjes at det kan være en virkelig stor udfordring at skulle overtage og lede medarbejdere som familien har brugt mange ressourcer på at udvikle og specialisere. Det bør derfor være en vigtig strategi at belønne disse medarbejdere med bonus ordninger og måske en ny ansættelseskontrakt. Men gør du dette uden en advokat ved din side, kan det også resultere i, at du som ny ejerleder får snydt dig selv.

At få generationsskifte gennemført korrekt er derfor vigtigt for virksomhedens fortsatte optimale drift. Et vellykket generationsskifte med en advokat ved din side er således helt afgørende for virksomhedens muligheder for at fortsætte sin forretning, så den værdi, som stifteren og ejerlederen har opbygget, ikke forsvinder og arbejdspladser ikke mistes. En ny ejerleder i generationsskiftet og erstatning for stifteren / tidligere ejer, opnår ikke kun dette, men lægger også grundstenene til høj vækst i fremtiden. Dette kan ske, når det eksisterende fundament suppleres med frisk styrke, nye ideer og eventuelt nye forretningsforbindelser og ny kapital.

Se vores anbefalede advokat til generationsskifte i virksomhed