Artikler

Kunstig intelligens kan skrive danske tekster – men hvordan?

Kunstig intelligens (AI) er et udtryk, der dækker over en række teknologier, der gør det muligt for maskiner at udføre opgaver, som normalt kræver menneskelige evner.

I mange år har AI været anvendt til at skrive tekster på engelsk. Men spørgsmålet er: Kan AI også bruges til at skrive danske tekster?

Det er et spørgsmål, som vi vil forsøge at besvare i dette blogindlæg. 

Hvad er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens (AI) er en betegnelse for en række teknologier, der gør det muligt for maskiner at udføre opgaver, som normalt kræver menneskelige evner.

Der findes mange forskellige former for AI-teknologier, men de fælles træk er, at de alle bygger på nogle grundlæggende principper om computerlæring og billedgenkendelse. 

Kunstig intelligens (AI) bygger på nogle grundlæggende principper om computerlæring og billedgenkendelse. Computerlæring handler om at lade computere lære algoritmer, der kan bruges til at genkende mønstre i data. Billedgenkendelse handler om at lade computere genkende objekter og scener i billeder.

Principperne bag AI er relativt simple, men at få computere til at udføre AI-opgaver er ofte meget komplekst. For eksempel er det svært at lave en computer, der kan genkende alle objekter i et billede. Det er også svært at lave en computer, der kan lære algoritmer, der er effektive til at genkende mønstre i data.

Derfor er det svært at lave en computer, der kan udføre AI-opgaver på et højt niveau. Men det er ikke umuligt. Der er nogle computerprogrammer, der kan genkende visse objekter og mønstre i data. Og der er nogle computerprogrammer, der kan lære algoritmer, der er effektive til at genkende mønstre i data.

AI er ikke magi. Det er ikke noget, der kan gøre mirakler. Men det er et kraftigt værktøj, der kan gøre mange ting, som vi ikke troede, var mulige. 

Kan kunstig intelligens skrive danske tekster?

Det er et spørgsmål, som vi vil forsøge at besvare i dette blogindlæg. Vi vil se på, hvad kunstig intelligens er, hvordan den fungerer og ikke mindst om den kan bruges til at skrive danske tekster.

For at svare på dette spørgsmål, skal vi først forstå, hvordan kunstig intelligens fungerer. Som nævnt ovenfor bygger AI på nogle grundlæggende principper om computerlæring og billedgenkendelse. Disse principper gør det muligt for computere at lave abstrakte modeler af verden omkring os.

Modellerne kan bruges til at generere nye resultater eller udføre bestemte opgaver. For eksempel kan en AI-model bruges til at generere et billede af et hus ud fra en beskrivelse af huset. Eller den kan bruges til at navigere i et terræn ud fra kort over terrænet.

I Danmark kan man bruge TextGuru til at skrive og rette tekst på dansk og Kommaretter.dk til at sætte grammatisk komma.

Afslutningsvis kan man sige, at kunstig intelligens kan skrive danske tekster – men hvordan? Det er stadig et spørgsmål, der ikke har fået et entydigt svar.